ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศาลจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น.นายเรวัติ  จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพรร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติและแขวงทางหลวงจังหวัดชุมพรนำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ ผู้ประนีประนอม                   ศาลจังหวัดชุมพรและผู้มีจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ             สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ถวายสมเด็จ          พระเจ้าอยู่หัวโดยร่วมปฏิบัติการจิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง Big Cleaning Day ทำความสะอาดและทาสีการจราจรรอบบริเวณศาลจังหวัดชุมพร


เอกสารแนบ