ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ประกาศศาลจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมพร อาคารชุดฯ ข้าราชการ 12 หน่วย และอาคารชุดฯ ข้าราชการ 24 หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ประกาศศาลจังหวัดชุมพร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมพร อาคารชุดฯ ข้าราชการ 12 หน่วย และอาคารชุดฯ ข้าราชการ 24 หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ