ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ศาลจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเรวัติ  จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร         เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดชุมพรรังสรรค์                (พระอารามหลวง) ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  


เอกสารแนบ