ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ศาลจังหวัดชุมพรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายเรวัติ จุลชาตินันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร  และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561      ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร


เอกสารแนบ