ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ศาลจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเรวัติ จุลชาตินันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร  นำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิม        พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่             ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


เอกสารแนบ