ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ศาลจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายเรวัติ จุลชาตินันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร    นำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10        เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร  


เอกสารแนบ