ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ประกาศศาลจังหวัดชุมพร เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)

ประกาศศาลจังหวัดชุมพร เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
                  ด้วยศาลจังหวัดชุมพร ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) ด้วยเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและคู่ความที่มีอรรถคดี ซึ่งในการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ดังนี้ การชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วย QR code การชำระด้วยบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย จำกัด การชำระด้วยบัตรเดบิตของธนาคารอื่น (ยกเว้นค่าธรรมเนียมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑) สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ชำระเงินร้อยละ ๑ ของยอดเงินที่ชำระ ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอชำระเงินได้ที่ช่องการชำระเงินของศาลจังหวัดชุมพร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                   ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.   2561


เอกสารแนบ