ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรม“136 ปี วันศาลยุติธรรม”

ศาลจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรม“136 ปี วันศาลยุติธรรม”
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทางพระพุทธศาสนา  วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลานายเรวัติ  จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2561 ซึ่งครบรอบ 136 ปี วันศาลยุติธรรม ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์อาคารศาลสถิตย์ยุติธรรมขึ้นเป็นครั้งแรก       ในการนี้ศาลจังหวัดชุมพรจัดให้มีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของศาลจังหวัดชุมพรและผู้เข้าร่วมพิธี พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในการนี้ศาลจังหวัดชุมพรจัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 20 รูป หน้าอาคารศาลจังหวัดชุมพร บอร์ดนิทรรศการ และเผยแพร่เอกสารให้ความรู้  ในการนี้ศาลจังหวัดชุมพรได้จัดนิทรรศการและเผยแพร่เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม   การติดต่อราชการศาลและความรู้ทางกฎหมาย โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมศาลจังหวัดชุมพรและรับเอกสารให้ความรู้เป็นจำนวนมาก จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ในการนี้ศาลจังหวัดชุมพร ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย กีฬาฟุตบอลหญิง กีฬามหาสนุก เชื่อมความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงานและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชุมพร ณ สนามกีฬากลางจังวัดชุมพร จัดการแสดงละครชุดบุพเพสันนิวาส ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันศาลยุติธรรม ในการนี้ศาลจังหวัดชุมพรจัดให้มีการแสดงละคร ชุด “บุพเพสันนิวาส”ของบุคลากรในศาลจังหวัดชุมพร ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในวันศาลยุติธรรมประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร


เอกสารแนบ