ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชุมพร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชุมพร
เอกสารแนบ