ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ประกาศศาลจังหวัดชุมพร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 


เอกสารแนบ