ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพร และคณะข้าราชการศาลจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับนายชวลิต ลีฬหาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 และคณะฯ

ศาลจังหวัดชุมพร และคณะข้าราชการศาลจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับนายชวลิต  ลีฬหาวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8  และคณะฯ
วันที่ 31  สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นายเรวัติ  จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร  ให้การต้อนรับคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของศาลแรงงานภาค 8 นำโดย นายชวลิต  ลีฬหาวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ของศาลจังหวัดชุมพร  ตามโครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัด ในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค 8 เพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดชุมพรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานคดีแรงงานได้ทราบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติคดีแรงงานเพื่อให้มีความเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตรงกัน


เอกสารแนบ