ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพรร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ศาลจังหวัดชุมพรร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์   ณ  หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่  22  สิงหาคม   ๒๕60  เวลา  18.00  น.  นายเรวัติ  จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพรนำคณะข้าราชการศาลจังหวัดชุมพรร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  ณ  หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


เอกสารแนบ