ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ประกาศศาลจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดชุมพร อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย (ตำบลท่่าตะเภา) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย (ตำบลขุนกระทิง) จำนวน 3 รายการ


ประกาศศาลจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดชุมพร อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย (ตำบลท่่าตะเภา)  และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย (ตำบลขุนกระทิง) จำนวน 3 รายการ 


เอกสารแนบ