ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพรร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ศาลจังหวัดชุมพรร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  85  พรรษา  12  สิงหาคม  2560
เมื่อวันเสาร์  ที่  12 สิงหาคม  ๒๕60  เวลา  07.00  น.  นายเสกสรรค์  ศิลปวิสุทธิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้า    คณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชุมพรนำคณะข้าราชการศาลจังหวัดชุมพร   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล   ณ บริเวณถนนปรมินทรมรรคา และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ แม่น้ำท่าตะเภา  บริเวณท่าน้ำหลังป้อมตำรวจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85  พรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9      


เอกสารแนบ