ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940

ศาลจังหวัดชุมพรและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ๒๕60  ศาลจังหวัดชุมพรและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร จัดโครงการ   “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ  65  พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ ศาลจังหวัดชุมพร โดยนำคดีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเข้าร่วมโครงการและมีผู้สนใจให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก           ในการนี้  นายเรวัติ  จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร  ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 


เอกสารแนบ