หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

19

        เวลา 19.00น. นายเรวัติ  จุลชาตินันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพรมอบหมายให้ นายชนันท์ชัย ภัทรสกล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชุมพร นำข้าราชการ      ศาลจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร          มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร                อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
อ่านข่าว