ศาลจังหวัดชุมพร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

51

วันที่ 31  สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นายเรวัติ  จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร  ให้การต้อนรับคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของศาลแรงงานภาค 8 นำโดย นายชวลิต  ลีฬหาวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ของศาลจังหวัดชุมพร  ตามโครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัด ในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค 8 เพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดชุมพรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานคดีแรงงานได้ทราบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติคดีแรงงานเพื่อให้มีความเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตรงกัน
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)