หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

28

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕61 นายเรวัติ  จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี       และนำคณะผู้พิพากษาข้าราชการศาลจังหวัดชุมพรร่วมในพิธีเปิด “โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย       แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561” ให้กับผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองชุมพร โดยการนำของ นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมือง จำนวน 120 คน ณ หอประชุมศาลากลางชั้น 2           ในการนี้ นายวิรชาติ สิทธิสาร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชุมพร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ โดยมี         นายภีระพงศ์  เภรีฤกษ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรในหัวข้อ ข้อกฎหมายเบื้องต้นที่ผู้นำชุมชนควรรู้         การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา การปล่อยชั่วคราว การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร้อยตรีอนณ รัตนอุดมพล     นายทหารพระธรรมนูญผู้ช่วยมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นวิทยากรในหัวข้อ “คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด
อ่านข่าว