หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand -- ศาลจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Courts โทร.0 7752 9900 โทรสาร.0 7752 9940ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

26

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเรวัติ  จุลชาตินันท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร        มอบหมายให้  นายเอก  ขำอินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชุมพร  นายอรุณ  เหมทานนท์   ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชุมพร  พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชุมพร    จัดพิธีสรงน้ำและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561  ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดชุมพร
อ่านข่าว